Enter the content which will be displayed in sticky bar
CALL FOR A TOUR: 1-000-000-8000

Oyfn Pripetchik: Lyrics

Oyfn Propetshick Collection

אויפֿן פּריפּעטשיק

אויפֿן פּריפּעטשיק ברענט אַ פֿײַערל
און אין שטוב איז הייס
און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך
דעם אַלף-בית.

[רעפרען]:
זעט זשע, קינדערלעך, געדענקט זשע, טײַערע,
וואָס איר לערנט דאָ;
זאָגט זשע נאָך אַ מאָל, און טאַקע נאָך אַ מאָל:
קמץ אלף – אָ!

לערנט, קינדער, מיט גרויס חשק –
אַזוי זאָג איך אײַך אָן;
ווער ס’וועט גיכער פֿון אײַך קענען עברי,
דער באַקומט אַ פֿאָן.

[רעפרען]: זעט זשע, קינדערלעך …

לערענט, קינדער, האָט ניט מורא,
יעדער אָנהייב איז שווער;
גליקלעך דער, וואָס האָט געלערנט תורה –
צי דאַרף דער מענטש נאָך מער?

[רעפרען]: זעט זשע, קינדערלעך …

איר וועט, קינדער, עלטער ווערן
וועט איר אַליין פֿאַרשטיין
ווי פֿיל אין די אותיות ליגן טרערן
און ווי פֿיל געווען.

[רעפרען]: זעט זשע, קינדערלעך …

אַז איר וועט, קינדער, דעם גלות שלעפּן,
אויסגעמוטשעט זײַן
זאָלט איר פֿון די אותיות כוח שעפּן –
קוקט אין זיי אַרײַן!

[רעפרען]: זעט זשע, קינדערלעך …

עַל הַכִּירָה אֵֹֹשׁ

חֶדֶר קָטָן, צַר וְחָמִים,
וְעַל הַכִּירָה אֵשׁ;
שָׁם הָרַבִּי אֶת תַּלְמִידָיו
מוֹרֶה אָלֶף-בֵּית.

[פזמון]:
אֶת תּוֹרָתִּי, יַלְדֵי חֶמֶד,
שִׁמְעוּ, זִכְרוּ נָא:
שְׁנוּ יְלָדִים וַחֲזוֹרוּ,
קָמַץ-אָלֶף-אָ!

שִׂימוּ עַיִן, הַטוּ אוֹזֶן
אֶל הַכָּתוּב פֹּה;
מִי שֶיִקְרָא הֵיטֵב עִבְרִית,
דֶּגֶל אֶתֵּן לוֹ.

[פזמון]: אֶת תּוֹרָתִּי, …

הַהַתְחָלוֹת תָּמִיד קָשׁוֹת,
אַחַר יֵקַל מְאֹד;
אַשְׁרֵי מִי שֶׁלָּמַד תּוֹרָה,
מַה לִּיהוּדִי עוֹד?

[פזמון]: אֶת תּוֹרָתִּי, …

עֵת תַזְקִינוּ אַף תָּבִינוּ
בָּאוֹתִיּוֹת שָׁם,
תִּרְאוּ כַּמָּה דְמָעוֹת חַמּוֹת תּוֹכָן
וְכַמָּה נַחְלֵי דָּם.

[פזמון]: אֶת תּוֹרָתִּי, …

עֵת בַּגָּלוּת תִּשְׂאוּ עוּלְכֶם
אַף תֵּאָנְחוּ מָר;
בָּאוֹתִיּוֹת אָז תְּבַקְּשׁוּ
נֹחַם מִכָּל צָר.

[פזמון]: אֶת תּוֹרָתִּי, …

At the Fireplace

(English translation:  Feigl Rosenberg)

In the little hearth flickers a little flame,
Warmth spreads through the house,
And the rabbi teaches little children
The Hebrew Aleph-bet.

Refrain:
Listen carefully, remember, little ones,
What you’re learning now,
Repeat it once again, again and yet again,
The sign under the Aleph is O.

Study, children, with great desire,
Don’t let your learning lag;
Whoever learns the lesson very quickly
Will receive a flag.
Refrain: Listen carefully, …

Study, little ones, do not be afraid,
Every beginning is hard,
Happy is the man who studies Torah,
Great is his reward.
Refrain: Listen carefully, …

When, dear children, you will older be
You will understand it all:
The pain that lies within these letters
And the tears that fall.
Refrain: Listen carefully, …

As you endure our years of suffering,
Their burden you will bear,
Be inspired by these little letters,
Their message for all to share.
Refrain: Listen carefully, …

SourceAnthology of Yiddish Folksongs, Hebrew University of Jerusalem

English Transliteration

Oyfn pripetshik

Oyfn pripetshik brent a fayerl,
Un in shtub iz heys,
Un der rebe lernt kleyne kinderlekh
Dem alef-beys.

Refren:
Zet zhe, kinderlekh, gedenkt zhe, tayere,
Vos ir lernt do;
Zogt zhe nokh a mol, un take nokh a mol,
Komets alef – o!

Lernt, kinder, mit groys kheyshek –
Azoy zog ikh aykh on:
Vers’vet gikher fun aykh kenen ivre,
Der bakumt a fon.
Refren: Zet zhe, kinderlekh, …

Lernt, kinder, hot nit moyre,
Yeder onheyb iz shver;
Gliklekh iz der, vos hot gelernt toyre –
Tsi darf der mentsh nokh mer?
Refren: Zet zhe, kinderlekh, …

Ir vet, kinder, elter vern,
Vet ir aleyn farshteyn,
Vifl in di oysies lign trern
Un vi fil geveyn.
Refren: Zet zhe, kinderlekh, …

Az ir vet, kinder, dem goles shlepn,
Oysgemutshet zayn,
Zolt ir fun di oysies koyekh shepn –
Kukt in zey arayn!
Refren: Zet zhe, kinderlekh, …

SourceAnthology of Yiddish Folksongs, Hebrew University of Jerusalem

Bij de open haard

Een vuur brandt in de haard
En het is warm in het kleine huis.
En de rabbijn leert de kleine kinderen
het alfabet.

Onthoud, kinderen,
Onthoud, mijn lieve, wat je hier hebt geleerd.
Herhaal en herhaal nog een keer,
Komets alef-o.

Leer, kinderen. Wees niet bang.
Ieder begin is lastig.
Geluk heeft de jood die thora leert.
Wat willen we nog meer?

Wanneer, kinderen, jullie ouder worden,
zullen jullie begrijpen,
hoeveel tranen er in deze letters liggen,
en hoe veel huilen.

Leer, kinderen, met enthousiasme,
Zoals ik jullie vertel.
Degene die Hebreeuws het beste leert,
die krijgt een vlag.

Oyfn pripetchik

Oyfn pripetchik brent a fayerl
Un in shtub is heys.
Un der rebbe lernt kleyne kinderlekh
Dem alef-beyz.

Gedenkt’zhe, kinderlekh, Gedenkt’zhe, tayere,
Vos ir lernt do.
Zogt’zhe nokhamol un take nokhamol,
Komets alef-o.

Lernt, kinderlekh, hot nit moyre.
Yeder onheyb iz shver.
Gliklekh iz der yid vos lernt toyre,
Vos darfn mir nokh mer?

Az ir vet, kinderlekh, elter vern,
Vet ir aleyn farshteyn,
Vifil in di oysyes lign trern
Un vifil geveyn.

Lernt, kinderlekh, mit groys kheyshik,
Azoy zog ikh aykh on.
Ver s’vet beser vun aykh kenen ivri,
Der bakumt a fon.

Dans le foyer

Dans le foyer brûle un petit feu,
Et il fait chaud dans la maison
Et le rabbin enseigne aux petits enfants
L’alphabet.

[refrain:]
Regardez donc, enfants, souvenez-vous, chers enfants,
De ce que vous apprenez ici,
Répétez encore une fois, et encore une fois
“Komets alef: o!”

Étudiez, les enfants, avec un grand désir
Ce que je vous enseigne;
Celui de vous qui lira l’hébreu en premier
Recevra un drapeau

Étudiez, petits enfants, n’ayez pas peur
Tout début est difficile
Heureux l’homme qui étudie la Torah
De quoi d’autre aurait-il besoin?

Quand vous serez plus vieux, chers enfants,
Vous comprendrez tout cela:
Combien de larmes se trouvent dans ces lettres
Et combien de plaintes.

Pendant que vous endurerez l’exil
Et serez épuisés,
Tirez votre force de ces petites lettres,
Jetez-y un coup d’œil!

Sopra un caminetto

Sopra un caminetto
Brucia un fuocherello
E la stanzuccia è calda
E il rabbino insegna ai bambini l’alfabeto.

Ritornello:
Vedete, bambini, pensateci, cari
A quello che studiate
Dite ancora una volta e ancora una volta
A b c, a b c:

Quando, bambini, diventerete grandi
Capirete da soli quante lacrime ci sono
In queste lettere
E quanto dolore.

E quando, bambini, sperduti nell’esilio
Sarete perseguitati
Prenderete forza da queste lettere
E dovrete guardare ancora in esse.

Na lareira

No forno à lenha, um fogo queima,
E na casa está quente.
E o rabino está ensinando pequeninas crianças, o alfabeto.

Refrão:
Vejam, crianças, lembrem-se, queridos,
O que vocês aprendem aqui;
Repitam e repitam mais uma vez,
Komets-alef: o!

Aprendam, crianças, com grande entusiasmo.
Então eu ensino vocês;
Aquele entre vocês que aprender a pronunciação hebraica mais rápido –
Ele receberá uma bandeira.

Aprendam crianças, não tenham medo,
Todo começo é difícil;
É sortudo aquele que aprendeu a Torá,
O que mais uma pessoa precisa?

Quando vocês envelhecerem, crianças,
Vocês entenderão por si mesmas,
Quantas lágrimas estão nessas letras,
E quanto lamento.

Quando vocês, crianças, suportarem o Exílio,
E estiverem exaustas,
Que vocês obtenham força dessas letras,
Olhem para elas!